Informasjon om vårt bruk av personopplysninger, dine rettigheter og hvordan vi håndterer personopplysninger.

Rett til personvern og taushetsplikt

Alle våre ansatte og enhver som utfører tjeneste for Vinrommet AS, plikter å hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til det han eller hun får vite om noens personlige forhold. I enkelte saker er taushetsplikten særlig streng som for sensitive personopplysninger og helseopplysninger. Har vi registrert deg som kunde har vi noe personinformasjon om deg som ditt navn, din adresse, epostadresse og telefonnummer. I tillegg kan det registreres noe teknisk informasjon som kan knyttes til deg, slik som hvilke nettverks- og enheter du benytter og hvilken adresse dette er koblet.

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 og GDPR forordning.

Du har rett til innsyn

Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet. Du kan henvende deg til oss og be om å få vite hva slags opplysninger vi har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel elektroniske som manuelle registre. Du skal få svar innen 10 arbeidsdager. Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet. I utgangspunktet vil vi av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men det er ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Vi anbefaler derfor at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til oss på tlf 69102400 eller post@thermocold.no om det er feil.

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir slettet eller utkopiert (portabilitet)

Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis

Når du ber om innsyn, ønsker retting eller kopi av dine personopplysninger er dette gratis. Det gjelder også hvis du ønsker dine opplysninger slettet slik at du kan bli glemt.

Videreformidling

Vår policy er at vi ikke skal selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon av noen art om deg, til tredjepart uten at du har samtykket til dette.

Informasjonssikkerhet

Vi har etter personopplysningsloven ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret.

Vi har, blant annet etter prioriteringer fra risikoanalyser, innført rutiner som skal gi den nødvendige sikkerhet.

Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig formål får tilgang til opplysningene.

Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

Vi sikrer at personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste.

Vi revurderer våre rutiner periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så gode som mulig. Dersom vi oppdager at en rutine ikke er fulgt følges dette grundig opp.

Ta kontakt dersom du fortsatt har spørsmål om behandling av personopplysninger.

Ønsker du kontakt om personvern

Dersom du fortsatt har spørsmål om behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med Daglig leder Daniel Monk Berge, tlf. 41523932 eller pr. e-post daniel@vinrommet.no

 

Nettside Personvern

 Den type personlige opplysninger som vi behandler

Personlige data er alle data som kan være direkte eller indirekte relatert til deg. Vi kan samle inn og behandle følgende kategorier av personlig informasjon:

Navn og annen identifiserbar informasjon

For eksempel kan vi registrere ditt navn, tittel, kjønn og fødselsdato.

Dine kontaktdetaljer og detaljer om din personlige konto eller registrering

Dine kontaktopplysninger kan inneholde adresse, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Hvis du registrerer deg for en bestemt tjeneste eller oppretter en personlig konto, kan vi også registrere innloggingsdetaljer og annen informasjon du angir i kontoen eller registreringsskjemaet.

Vår kommunikasjon med deg

Hvis du sender oss en e-post eller melding via sosiale medier, har du registrert kommunikasjonen med oss.

Informasjon som vi samler inn når du bruker nettstedet vårt

Når du besøker nettstedet vårt, med din tillatelse, kan vi registrere din IP-adresse, nettlesertype, operativsystem, refererende nettsted, surfingadferd og klikkadferd. Med din tillatelse kan vi også motta posisjonsdataene dine.

I tillegg kan vi motta et automatisk varsel hvis du åpner et nyhetsbrev eller klikker på en lenke i et nyhetsbrev

Informasjon du deler med oss

Du kan velge å dele informasjon med oss, for eksempel hvis du svarer på sosiale medier eller fyller ut en kundeundersøkelse.

 

Cookies og lignende teknologier

Hvis du bruker vår nettside, samler vi informasjon via informasjonskapsler og lignende teknologier. For mer informasjon, les vår «cookie policy» på nettstedet.

Hvordan samler vi dataene dine

Vinrommet AS kan få dine personlige data på en rekke måter, for eksempel når du fyller ut et skjema, kommuniserer med oss ​​via sosiale medier eller registrerer deg for vårt nyhetsbrev. Avhengig av innstillingene for sosiale nettverk, kan vi også motta informasjon fra leverandøren av ditt sosiale nettverk.

Formålet vi bruker dataene til

De viktigste formålene vi bruker din personlige informasjon til er:

Å yte tjenester til deg

For å forenkle bruken av våre elektroniske tjenester for deg, kan vi analysere dataene du samler inn fra din bruk av våre digitale medier, og kombinere dem med informasjon samlet gjennom informasjonskapsler og lignende teknologier. For eksempel, å vite hvilken digital kanal (e-post, sosiale medier) eller enhet (skrivebord, nettbrett eller mobil) du foretrekker slik at vi kan fokusere vår kommunikasjon på den kanalen eller enheten.

Å kommunisere med deg

Vi bruker din kontaktinformasjon til å kommunisere med deg, svare på dine spørsmål eller håndtere dine klager.

For statistisk forskning

Vi bruker automatiske verktøy til å utføre statistisk forskning om generelle trender for bruk av våre tjenester, nettsider og sosiale medier og adferd til våre kunders og brukeres preferanser. Gjennom statistisk forskning kan vi utvikle bedre tjenester. I tillegg kan vi forbedre design og innhold på nettstedet vårt.

Ved å utføre vår forskning kan vi kombinere og analysere ulike typer data. Vi bruker kun aggregerte data og bruker ikke navn, e-postadresser eller annen direkte identifiserbar informasjon. Vi kan også kombinere slike aggregerte data med informasjon fra offentlige kilder. Vi vil ikke bruke sensitive data for denne statistiske undersøkelsen uten ditt samtykke.

Til direkte markedsføring

Vi kan bruke dine personlige opplysninger til å sende deg nyhetsbrev eller andre markedsføringsmeldinger. For å vite hva som er relevant for deg, kan vi bruke automatiske verktøy til å analysere dine personlige opplysninger. For dette formål kan vi bruke og kombinere informasjonen beskrevet ovenfor. Vi kan også kombinere slik samlet informasjon med informasjon som vi mottar fra offentlige kilder. Vi vil ikke bruke dine sensitive data for statistisk forskning uten ditt samtykke.

Vi bruker resultatene av vår analyse for å skreddersy våre markedsføringsmeldinger til dine spesifikke interesser og preferanser. For eksempel, hvis vår analyse viser at du kan være interessert i bestemte typer tjenester, kan vi endre vårt nyhetsbrev og nettstedet med innhold som vi mener er relevante for deg.

Vi kan bruke forskjellige kanaler for våre markedsføringsmeldinger, for eksempel e-post og sosiale medier. Du kan tilbakekalle din tillatelse til å sende markedsføringsmeldinger eller gjøre en innsigelse når som helst. For dette følg instruksjonene i den relevante markedsføringsmeldingen eller kontakt oss.

Opplysning og deling av data med tredjepart

Vi kan avsløre eller dele dine personlige opplysninger med tredjepart for følgende formål:

For støttetjenestene som vi tilbyr

Vi bruker tredjeparter, for eksempel leverandører av sosiale nettverk og markedsføringsbyråer, til å tilby våre tjenester. Alle disse tredjepartene er pålagt å beskytte dine personlige opplysninger tilstrekkelig og bare behandle det i henhold til våre instruksjoner.

For statistisk forskning og direkte markedsføring

Vi kan bruke dine personlige opplysninger til statistisk forskning og direkte markedsføring (se ovenfor).

Tredjeparts nettsteder

Vår nettside inneholder lenker til tredjeparts nettsteder. Hvis du følger disse linkene, vil du forlate nettstedet vårt. Disse personvernreglene gjelder ikke for tredjeparts nettsteder. Vinrommet AS påtar seg intet ansvar for bruken av dine personopplysninger av disse tredjepartene. Din bruk av disse nettstedene er på egen risiko. Se personvernreglene til disse tredjepartene (hvis tilgjengelig) om hvordan de håndterer din personlige informasjon.

Med partnere

Dine data kan deles med partnere, for å gi deg best mulig service.

Sikkerhet og bevaring

Vinrommet AS tar nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personlige data mot tap eller ulovlig bruk. Dine personopplysninger vil bli holdt så lenge som nødvendig for de formål som er beskrevet i disse personvernreglene eller i den grad det er nødvendig for å overholde lover og forskrifter og for å løse tvister.

Vern av barn

Vinrommet AS forsøker ikke å samle inn informasjon om barn i alderen 16 eller yngre, eller å opprette interessesegmenter som er spesielt utviklet eller målrettet mot barn. Hvis du er bekymret for ditt barns personvern i forbindelse med våre tjenester, eller hvis du tror at barnet ditt har skrevet inn personlig identifiserbar informasjon på vår nettside, kan du kontakte oss.

Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter når vi registrerer personlige data om deg. Disse rettighetene er nedfelt i Generell databeskyttelsesforordning (GDPR). Du kan vise, rette, blokkere eller slette dine personlige opplysninger når som helst.

For å gjøre bruk av dine rettigheter kan du sende inn en skriftlig forespørsel. Vinrommet AS har fire uker fra mottak av forespørselen for å vurdere om forespørselen er berettiget. Vinrommet AS vil kunngjøre hva som vil skje med forespørselen innen fire uker. Dersom forespørselen ikke følges, er det mulighet for å protestere mot Vinrommet AS, eller å sende inn en klage til Datatilsynet. På grunnlag av en slik forespørsel kan Vinrommet AS be om ytterligere opplysninger for å sikre identiteten til den berørte personen.