Hvordan bygge vinrom i treverk

Går du med en drøm om å bygge ditt eget vinrom hjemme? Nedenfor har vi laget en punktvis beskrivelse av hvordan dette kan gjøres.

1. UTGANGSPUNKTET

Det finnes utallige utgangspunkt som påvirker hvordan man bygger et vinrom. I dette eksempelet har vi tatt utgangspunkt i følgende: du har et rom i boligen hvor du ønsker å bygge et lite vinrom. Vi velger å bygge vinrommet i et hjørne av rommet inn mot 2 yttervegger. Over taket i boden er det et kaldt loft og gulvet er av tre.

2. LUFTING

Veggene som er yttervegger/kaldt loft må lektes ut med 5 cm for å lage lufting. Dette begrunnes med at varmluft tekker alltid dit det er kaldest, om vinteren er det kaldere på utsiden av ytterveggene dine, enn det er inne i vinrommet, derfor lager vi lufting mellom yttervegg, kaldt loft og vinrommets vegg, slik blir luften mellom veggene den samme som i rommet rundt vinrommet. Utlufting skjer ved hjelp av spalter i listverket eller 3-4 cm borehull oppe og nede inn mot luftespalten. På denne måten sørges det for riktig temperatur rundt vinrommet hele året igjennom. Jeg vill lekte opp 5cm på gulvet også, slik at kulden i vinrommet ikke kan gå ned i gulvet, da får vi en ramme som vi kan legge fuktsperren over før vi bygger et isolert gulv, isolert gulv er alltid og anbefale.

luxury cellar of prestigious house, shelves full of bottles

3. FUKTSPERRE

Plastfolie/fuktsperre med tykkelse fra 0,20-0,25 mm brukes for å hindre fukt inntrenging i vegger, gulv og tak. Alle skjøter overlappes rikelig og skjøtene heltapes slik at det ikke kan lekke luft mellom overlappende plast. Dette er veldig viktig, her kan det ikke jukses. Jo tettere du klarer å få plasten, jo bedre blir vinrommet. Risikoen ved dårlig luftsperre som ikke tetter, er sopp, råte og fuktskader i vegger, gulv og tak. Plasten/fuktsperren stiftes på lektene som vi har mot gulv, yttervegg og kaldt loft først. (Husk og tape over stiftene i plasten så godt det går).

4. REISVERK

Jeg anbefaler at det bygges med plass til minst 10/15cm tykke steinullsmatter, et godt isolert rom er energibesparende og gir mindre drift/slitasje på vinaggregatet. Reisverket bygges i tre på innsiden av plasten, slik at plasten ligger på varmside, altså på yttersiden av vinrommets vegg mellom luftelekter på ytterveggene og isolasjon/reisverk, ingen diffusjonstette materialer må forekomme innvendig i vinrommet.

5. ISOLERING

Veggene isoleres mellom stendere i reisverket og mot fuktsperren/plasten, tilbakemeldinger fra takstmenn med typiske problemer der vinrom som har stått noen år, er at isolasjonen har sunket litt ned i veggene, dette fører til at isolasjonen i toppen av veggene blir borte, sørg derfor for at isolasjonen sitter god slik at dette ikke skjer.

6. PAPP OG PANEL

Da er vi klare for å dekke isolasjonen med ullpapp, den brukes for å holde isolasjonen på plass og hindre eventuell lukt. Den skal festes på stenderverket før innvendig panel slås på. Anbefalt tresort innvendig i vinrom er gran. Ønsker du og overflatebehandle treverket/panelene inne i vinrommet, er det og foretrekke en diffusjonsåpen, vannbasert panellakk. Husk at om du skal behandle granpanelene så er det en risiko for at lukten fra maling, lakk og beis setter seg i vinen. Vin trekker til seg sterke lukte, derfor bruker de fleste behandlet gran.

7. GULV

Gulvet lages på samme måte som i vegger og tak.

8. DØR TIL VINROMMET

Dører er delt opp i normalt 2 grupper, integrertdør og utenpåliggende dører. Integrertdør felles inn i veggen og er mest brukt når Vinrommet er bygget f.eks. på kjøkken, der du trenger en dør som står i stil med resten av interiøret. Den kan du montere møbelplate på som leveres av kjøkkenleverandøren din, eller du kan få en i børstetstål lokk. Utenpå liggende dør er en enkel og grei dør som ligger på utsiden av veggen, i lysåpningen festes 4 plastvinkler med metall innlegg som magnetlisten suges fast mot. Utenpå liggende dører kan også leveres i glass som gir et flottere design. Lysåpninger til disse dørene får du fra leverandøren, husk å lese bruksanvisningen nøye. Noen kan også lage utenpå liggende dører på mål om det er ønskelig.

9. KJØLEAGGREGATER

Generelt er det noen ting man skal vurdere ved kjøp av et kjøleaggregat. Det er viktig at aggregatene er av høy kvalitet, og med støvfilter som forenkler vedlikeholdet. Lyd er viktig, og aggregatet bør ha stillegående vifter og være bygget slik at det ikke lager vibrasjoner. Vibrasjoner kan forplante seg i veggen og det kan være veldig sjenerende og det anbefales ikke at vin utsettes for konstant vibrasjon. Uttak til lys i kjølerommet er en fordel at du har på aggregatet, du vil helst ikke lage hull i kjøleroms vegg/tak og ødelegge fuktsperren. Valg av riktig ytelse på aggregatet er også avgjørende for å oppnå riktig resultat. Hvilket aggregat du skal velge avhenger av hvor stor rommet du skal kjøle ned er og hvilken temperatur du ønsker å oppnå. Rett aggregat gir mindre gangtid på aggregatet, slik at den jobber mindre. Spør oss om råd når det gjelder valg av aggregat.

10. KOMPAKTAGGREGATER

(plug and play) er komplette anlegg som monteres i vegg med lufting på baksiden og med et støpsel. Disse kan du stort sett montere selv ganske enkelt. Det finnes litt forskjellige modeller på markedet, så det kan være smart og velge en modell før du bygger kjølerommet. Nesten alle små kompaktaggregat har automatisk fjerning av kondensvann dette er en stor fordel, da slipper du å legge inn avløp i kjølerommet. La oss hjelpe deg med å finne rett aggregat til ditt prosjekt!

11. SPLITTAGGREGATER

(2 delte aggregater) Splitt maskiner er i hovedsak for de som ønsker kompressoren plassert i et annet rom enn der vinrommet står. Grunnen til det kan være at man ønsker benytte den varmen kompressordelen av gir i et annet rom, for eksempel i kjelleren eller ut i garasjen. En annen fordel er også at lyden fra kompressordelen blir flyttet. Splittaggregater koster ca. det samme som kompaktaggregater, men på splitter får du en ekstra monteringskost, dette for de du trenger en autorisert kuldemontør til og legger rør, fylle gass og igangkjøring kompressoren. Tips! mye av kosten til montøren er arbeidstimer på rørlegging, lager du ferdig hull i vegger, gulv eller tak etter avtale med montøren, sparer han mye tid på montering og du kroner. En splittkompressor kan også monteres ute og i kalde rom, men husk at ved temperaturer under +10°C må aggregatene ha noe som heter vinterdrift. Ulempen med splitt er at du må ha avløp til kalddelen som er plassert i vinrommet. Dette slipper du på de fleste kompaktaggregatene.

12. TEMPERATUR I KJØLEROMMET

Aggregatet skal sørge for riktig temperatur og fuktighet. Optimal lagringstemperatur for vin er 12 til 16° med en luftfuktighet på mellom 65 og 75%. Ved under 50% luftfuktighet risikerer man at korken kan tørke ut og vinen kan starte å slippe inn luft. Ved for høy temperatur utvikler vinen sagt raskere og ved for lav temperatur vil det går for langsomt.

13. NORSK STANDARD

Påse at rommet er bygget i henhold til NS (Norsk standard) eller bedre. NS angir minimumsstandarden for selvbygde kjølerom hvor det beskrives korrekt oppbygging av kjølerom bygget i treverk. Det fremlegges krav til isolering i gulv, vegger og tak.

La oss hjelpe deg med å realisere ditt drømmeprosjekt for lagring av vin!

Aktuelle produkter

Thermocold EC10 Vin, kjøleaggreagat for vinrom opptil 12 m3

kr 20 490

Plastdekselpakke for EC 6 & 10 varm side. Sort

kr 750

Avgjørende for vellykket vinlagring

  • Et godt isolert rom
  • Stabil kjølig temperatur mellom 8 og 14 grader.
  • Luftfuktighet rundt 65%.
  • Lavt støynivå på aggregatet.
  • Unngå direkte sollys.

Ønsker du mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om ditt prosjekt.